Основна информация за платформата

Като институт с основна мисия да създава решения на база големи данни и изкуствен интелект, GATE създава първата по рода си платформа GATE COVID-19 ACTIVITY TRACKER (CAT), която обработва и представя емпиричната информация за стопанската дейност по отрасли, на база промени в мерки на правителството, и по начин, който позволява вземане на решения от заинтересовани страни (правителство, бизнеси и браншови организации) на база моментната картина, като дава прогноза в краткосрочен и дългосрочен план.

Правителство

Взимане на информирани решения за настоящи и бъдещи мерки от страна на правителството.

Браншови организации

По-детайлна консултация и анализ на състоянието и перспективите на бранша/отрасъла при по-пълни данни.

Бизнес и индустрия

Вземането на по-адекватни бизнес решения спрямо нуждите на компаниите и организациите.

Общество

Ориентир на обществото за случващото се в икономиката и влиянието от взетите мерки върху хората.

Новини

CAT platform

Стартира платформата COVID-19 Activity Tracker

Институтът GATE, "Големи данни в полза на интелигентното общество", създава първата по рода си платформа (COVID-19 Activity Tracker - CAT).

Прочети повече