Човешки фактор

Показателят безработни към починали от COVID-19 леко се подобрява:

- На 1 починал (към 6 юни) се падат 955.2 новорегистрирани, макар и временно, безработни,
- Или 604 останали засега безработни на 1 починал, по данни от 8 юни.
- Починалите от COVID-19 в България са 2.3 на 100 000 души население;
- Непосредствено близо до България в ЕС са Хърватска и Литва (2.5 на 100 хиляди жители) и Лихтенщайн (2.6);
- С по-добър такъв показател от България са Малта, Гърция, Кипър, Латвия (1.3) и Словакия (0.5).


Временни негативни ефекти от карантинирани и хоспитализирани (към 2 юни)

Нови карантинирани Лева на 20 000 души
Фиск
Фискален ефект пропусната заетост за 1 месец  10 940 000
 Фискален ефект - обезщетения за общо заболяване  21 184 000
 Общо фискален ефект за 1 месец  32 124 000
 Макро-ефекти
 Пропусната БДС за 1 месец  47 206 667
 Пропуснато потребление за 1 месец  12 328 333

- По схемата 60:40, към 4 юни по мярката 60:40 от държавния бюджет са изплатени 72 941 305 лв. за запазването на общо 169 865 работни места в 11 228 фирми през месеците март и април, или средно за периода на работно място - по 429,41 лв.

- 3.25% от фирмите в България са бенефициенти на тази схема до момента


Фиск

- Според предварителните данни от Министерството на финансите към края на май общите приходи по консолидираната фискална програма се понижават с 15,5% на годишна база, колкото и през април приблизително.