• Към края на април бюджетният излишък е 1 587,1 млн. лв.
  • Към 12 май по схемата 60:40 от държавния бюджет са изплатени 14 492 911 лв. за временно запазване на 47 883 работни места, което означава средно по 302.67 лв. на човек.
  • Към 15 май обхватът на схемата е 1,3% от фирмите и 2,5-2,6% от правоимащите лица, на които се дължи обезщетение.
  • Стартирането на схемата за безвъзмездна помощ за микро-предприятията се отложи за 15 май.
  • По всичко изглежда, че правителството отнема ресурс от икономиката, макар приходите да се свиват с 875,8 млн. лв. спрямо същия период на 2019 г.
  • Основната мярка за стимулиране на икономиката до момента е капитализирането на държавния холдинг ВиК холдинга с 1 млрд. лв.
  • Липсва информация дали финансирането на проекти вече е стартирано.
  • Към това трябва да се добавят и инфраструктурните проекти, финансирани от бюджета.
    Засега не се налага промяна в предвиждането ни за потенциалното намаляване на бюджетните приходи до края на 2020 г.