Потреблението на електроенергия за периода 01.01.2020 г.  до 10.05.2020 г. е по ниско с 10,3% по данни на ЕСО. Тенденцията на намаляващо потребление е трайна, като спадът през 2018 г. е 3%, а през 2019 г.  над 1%. Намаленото потребление през първите четири месеца на т.г. е значително по остро, което се обяснява с намалената икономическа дейност поради мерките, предприети заради COVID-19. Прогнозата за цялата 2020 г. е потреблението да спадне с 5 до 7% в сравнение с 2019 г.

Този индикатор изисква допълнително наблюдение и е възможно, след обощаване на данните за месец май, да корегира допълнително предвижданията за спад на БВП.