За първите три месеца на 2020 г. експресните оценки на НСИ за БВП отчитат 2,4% ръст; на БДС – 2,3%. Според сезонно неизгладените данни реалният растеж на годишна база е 1,3%.

Изглежда последните две седмици на март или е имало някаква инерция, или отчетността не е регистрирала случващото се, или и двете.

Т. нар. „ключови показатели“, които се наблюдават като основание за решение за членство в еврозоната, на 6 април показаха спад на доверието в промишлеността от -4,4% спрямо предишния месец (1,1% на годишна основа), 26,4% спад на поръчките от чужбина и очаквана дефлация от 4,1% спрямо февруари. Промишленото производство през март е -6,9% (спрямо март 2019 г.), а износът на стоки –- -8,8%, също в сравнение с март 2019 г.

За икономиката максималният дял на нерегистрирания сегмент се приема като приблизително равен на парите в наличност („извън финансовите институции“), с които могат да се платят различни стоки и услуги. Той е:

  • 16.5% и е изчислен по методологията „договорно-интензивни-пари“ (ДИП) според данните от паричната статистика на БНБ за март т.г.
  • Спрямо февруари ДИП се увеличава с 0.2%. Като дял от прогнозния БВП за 2020 г. ДИП е 15.1%.
  • Ако темпът на ръст на този сегмент се запази до края на година, тогава ръстът на сивата икономика ще се увеличи с около 2% (до около 17% от БВП). През втората седмица на юни данните от паричната статистика на БНБ ще бъдат използвани за уточнение на предвижданията.