Ако за меродавни се приемат данните на НАП за анулираните трудови договори – 176 261 към 14 април т.г., цитирани от председателя на АИКБ г-н Васил Велев. И ако това съотношение се е запазило още един месец, „цената“ на един летален изход е над 1 600 безработни. При това общият брой на смъртните случаи е относително нисък. Публичност на седмичните данни на НАП за прекратените договори, които за момента показват около 70 хиляди повече прекратени договори, би помогнала много за ориентация в случващото се.

Според прогностичен модел оценката за потенциално заболелите, разработен от Томас Поейо, за последните 2 месеца средно е 22 000 души или 18,6% от карантираните или 0,3% от населението на страната. Това ще рече, че:

  • В резултат на отсъствието им се очаква държавата да пропусне приходи от данъци и осигуровки по линия на заетостта за 24 млн. лева и да изплаща обезщетения за общо заболяване от близо 47 млн. лева;
  • Общият фискален ефект от 70 млн. лева представлява 0,2% от очакваните приходи от данъци и осигурителни плащания в държавния бюджет за 2020 г.;
  • Пропусната БДС за двумесечен период в резултат на заболеваемостта от COVID-19 достига 103 млн. лева или 0,1% от очакваната годишна БДС за 2020 г.;
  • Съответно стойността на пропусната БДС за годината се очаква да е 6,352 млрд. лева;
  • Ефектът на пропуснато потребление от боледуващите се оценява на 27 млн. лева за двумесечен период или почти 0,1% от общото потребление в икономиката годишно;
  • Следователно стойността на пропуснатата добавена стойност поради обстоятелството, че карантинирани и активно болни следва да се осъвремени до 154,6 млн. лв. След 6 май обаче няма данни Министерството на здравеопазването за новите карантинирани.