Според последни данни на НСИ (от 19 май 2020 г.) умиранията в България по седмици продължават да са по малко отколкото за същите седмици на 2019 г., и за повечето седмици от същия период за годините от 2015 до сега. Това се дължи на обстоятелства и причини, които засега не са обяснени.

В областта на икономиката положението не се променя към положително, поне засега, ако има такива развития, те се наблюдават и разпознават трудно. Онова, което може да се каже със сигурност е следното:

 • За изминалата седмица, за която вече има статистика (11-17 май) официално зарегистрираните безработни са значително по-малко от през седмицата 4-10 май. 
 • Преди безработицата се увеличава с 6 897 души, а „сега“ – с 1 581 – почти 4.5 пъти по-малко;
 • През последната отчетена седмица, официално зарегистрираните договори за работа са 1.73 пъти повече;
 • Приблизителното число на официално ново-регистрираните безработни от средата на март до 17 май е 133 534, а на постъпилите на работа е 30 665 лица;
 • Нетното нарастване на регистрираните безработни е 102 869 лица;
 • От обстоятелството, че в последната отчетна седмица има около 1.6 хиляди нови безработни следва, че само поради този факт непроизведената брутна добавена стойност до края на година (ако не настъпят положителни промени) ще е 44 млн. лв., а негативният фискален ефект ще е почти 11 млн. лв.;
 • Отпускането на репресията спрямо човешкия фактор очевидно дава положителен резултат;
 • Доколкото го очаквахме, тези ефекти са включени в общата прогноза;
 • „Цената“ на един отчетен починал от COVID-19, измерена в безработни (всички регистрирани) в общи линии се запазва: на един починал се падат 1068 безработни;
 • Но когато погледнем същата статистика, отчитана през официално регистрираните преодолели болестта, на 184 безработни се пада един оздравял;
 • Ако вземем нетното нарастване на безработицата, на 823 се пада един починал и на 144 безработни един оздравял;
 • За трета поредна седмица официалните власти не споделят информация за карантинираните, съответният ефект върху икономиката не може да бъде актуализиран.

Мярката 60:40

 • Според данни на НОИ към 22 май по мярката 60:40 от държавния бюджет са изплатени 44 883 288 лв. за запазването на общо 115 781 работни места през месеците март и април. Средно на работно място това означава по 387.66 лв.
 • Сумарният доход на едно място за целия период е под официално приетата МРЗ;
 • Според тези данни само за месец март са изплатени 19.4 млн. лв. за 62 185 работни места, т.е. по 312.74 лв. на работно място.
 • За месец април са изплатени 25.4 млн. лв. за 53 596 работни места, т.е. по 474.58 лв. на работно място.