Към CAT платформата

Прогнозни данни към декември 2020

1 057 773

Брой заети под най-голям риск

157 842

Очакван брой нови безработни

6,548 млрд. лева

Спад на БВП

2,028 млрд. лева

Общ годишен фискален ефект (преки данъци и ДДС)

В допълнение: към 6 май т.г. 118 хиляди души са под карантина и хоспитализирани. Макроикономическият ефект е непроизведена БДС от 128,4 млн. лева (~0,11% БВП).